krav maga

Katarzyna Jankowska 
1st Level Instructor of Krav Maga
Instruktor Krav Maga

Uprawnienia nadane przez:
United Krav Maga World Organisation - Tomasz Adamczyk

 

KWALIFIKACJE:

 
* Instructor KRAV MAGA for KIDS - uprawnienia nadane przez United Krav Maga World Organisation