Krzystof Kozłowski

Krzysztof Kozłowski
Expert2 Krav Maga
Instruktor Krav Maga

Uprawnienia nadane przez:
United Krav Maga World Organisation - Tomasz Adamczyk

 

KWALIFIKACJE:

* Instruktor KRAV MAGA  - uprawnienia nadane przez Krav Maga World Organisation - Tomasz Adamczyk
* Instructor KRAV MAGA VIP PROTECTION (Ochrona VIP’a oraz osób trzecich )- uprawnienia nadane przez Krav Maga Global by Eyal Yanilov
* Instructor TACTICAL KNIFE FIGHTING DEFENSE(Walka oraz obrona z użyciem noża) - uprawnienia nadane przez World Knife Fighting Organisation)
* Instructor UNDERCOVER DEFENSIVE TACTICS for LAW ENFORCEMENT - uprawnienia nadane przez United Krav Maga World Organisation 
* Instructor FIREARMS SURVIVAL TACTICS - FAST - uprawnienia nadane przez United Krav Maga World Organisation 
* Instructor KRAV MAGA for KIDS - uprawnienia nadane przez United Krav Maga World Organisation 
* Instructor OFFENSIVE FIGHTING TACTICS - uprawnienia nadane przez United Krav Maga World Organisation 
* Instructor SAMOOBRONY - uprawnienia nadane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 
* Instruktor strzelectwa/prowadzący strzelanie - uprawnienia nadane przez LOK - Ligę Obrony Kraju 
Uczestnik wielu szkoleń i wykładów, w kraju jak i poza jego granicami, dotyczących samoobrony, walki wręcz, strzelectwa bojowego, bezpieczeństwa osobistego i publicznego oraz ratownictwa medycznego.

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE:

* AIR MARSHAL (Ochrona Lotów Powietrznych) - uprawnienia nadane przez International Institute of Tactical Training 
* CPC - CITY EXSTREME - uprawnienia nadane przez International Institute of Tactical Training 
* COUNTERING CRIMINAL END CRIMES - uprawnienia nadane przez W.HOCK HOCHHEIM'S 
* RED TAC 1 - Ratownictwo Bojowe - uprawnienia nadane przez KRAVMED - Maciej Święcichowski 
* ERC (EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL)oraz AHA (AMERICAN HEARTS ASSOCIATION)- Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
* PRACTICAL HANDGUN - Always on Target - uprawnienia nadane przez Centrum szkolenia B.O.T. - Andrzej Marczak